Ga naar de website van Interaxi
De deelnemers in Florilog willen met elkaar vorm geven aan logistieke ontwikkelingen in de sierteeltsector.

Servaas van der Veen, bestuurslid Florilog

"Ons doel is om de sierteeltketen te verbeteren. Vanuit dit doel is het project van Plant tot Klant een logische stap."

Florilog

De stichting Florilog heeft ten doel het bevorderen van de logistiek van de Nederlandse sierteeltsector door vernieuwing op het gebied van ketenlogistiek in de internationale sierteeltsector. In de praktijk komt het erop neer dat de deelnemers in Florilog met elkaar vorm willen geven aan logistieke ontwikkelingen in de sierteeltsector.

Dit doen zij onder meer door:

Ons doel is om de sierteeltketen te verbeteren. Vanuit dit doel is het project van Plant tot Klant een logische stap. Hoe kunnen we effectief en efficient informatie uitwisselen tussen de verschillende schakels in onze keten. Dat is niet alleen theorie, dat moet je vooral samen praktisch doen. Dat is de kern van Plant tot Klant.

Naar de website van Florilog

Partners