Ga naar de website van Interaxi
GS1 Nederland is een organisatie van en voor het bedrijfsleven.

Ingmar Hensbergen, branche adviseur doe-het-zelf en tuin GS1 Nederland

"Dit project laat zien hoe de sector met GS1 de keten laat samenwerken om het gemeenschappelijke doel te realiseren;"

GS1 Nederland

GS1 Nederland is een organisatie van en voor het bedrijfsleven. Bedrijven bepalen gezamenlijk per sector waar de prioriteiten voor verbetering in hun keten liggen, in overleg met GS1 Nederland.

Om de behoeften van de ketenpartners te vervullen en oplossingen te implementeren is de sturing nodig van een partij, die oplossingen in huis heeft en de positie heeft om partijen te mobiliseren. GS1 Nederland vervult deze rol. Wij werken samen met bedrijven aan verbeteringen in de keten op drie niveaus:

GS1 Nederland maakt deel uit van de wereldwijde GS1-organisatie, waar internationale standaards ontwikkeld worden, actief binnen 30 sectoren in 108 landen. Ruim 8000 Nederlandse bedrijven zijn aangesloten bij GS1 Nederland.

De rol GS1 Nederland binnen het project ‘van plant tot klant’ is onder meer het inbrengen van internationale GS1-standaards waarop dit project is gebaseerd. Ook biedt GS1 ondersteuning bij de implementatie van deze standaards op basis van (internationale) kennis en ervaring.

Dit project laat zien hoe de sector samen met GS1 Nederland de keten, door middel van het delen van informatie en het toepassen van vernieuwende logistiek, laat samenwerken om het gemeenschappelijke doel te realiseren; Een tevreden consument.

Naar de website van GS1 Nederland

Partners