Ga naar de website van Interaxi
De Stichting Innovatie Flowers & Food stimuleert ondernemers in het tuinbouwcluster om innovatieve projecten te ontwikkelen.

Peter Ravensbergen, programmamanager Flowers & Food

"Dit project is één van de eerste concrete voorbeelden van het gebruik van GS1 standaarden in de sierteeltsector."

Stichting Innovatie Flowers & Food

De Stichting Innovatie Flowers & Food stimuleert ondernemers in het tuinbouwcluster om innovatieve projecten te ontwikkelen. Zij maakt in opdracht van het tuinbouwcluster aanspraak op overheidsgeld voor innovatie.

Bij Flowers&Food kiest het tuinbouwcluster als uitgangspunt: denken en werken vanuit markt, maatschappij en consument. De eisen van markt en consument zijn hoog. En de lat komt alleen maar hoger te liggen. Een nieuw product of prikkelend marketingconcept ontwikkelen is goed, maar niet genoeg. Essentieel is bedrijven, ketens, technieken en systemen zo in te richten dat ze telkens opnieuw snel zo’n product of concept kunnen bieden om te voldoen aan nieuwe wensen van consumenten of nieuwe ontwikkelingen in de (internationale) markt. Zo blijven we de concurrentie steeds die ene stap voor.

Ondernemers die advies willen krijgen over het opstellen van een innovatieplan of het vormen van een samenwerkingsverband, kunnen bij Flowers & Food aankloppen voor gratis ondersteuning. Flowers & Food vergroot daarnaast de kennis van innovatietrajecten bij tuinbouwondernemers. Het Flowers & Food-team is werkzaam bij het Productschap Tuinbouw.

Het project ‘van plant tot klant’ is één van de eerste concrete voorbeelden van het gebruik van GS1 standaarden in de sierteeltsector. In de voedingstuinbouw is dat al meer gemeengoed. Wat mij bevalt aan dit project is dat het praktisch is: er gaat daadwerkelijk iets gebeuren in de praktijk. Het geeft me vertrouwen dat het consortium dé expertise in huis heeft om het project succesvol te maken.

Naar de website van Stichting Innovatie Flowers & Food

Partners