Ga naar de website van Interaxi
Interaxi in het kort

Toon de Jong, algemeen directeur Interaxi

"van Plant tot Klant is het project, waarin wordt aangetoond dat RFID een keten transparant kan maken"

Interaxi

Interaxi is een partner in business die met haar producten volledige ketentransparantie verzorgt. Op basis van deze informatie kunnen klanten bepalen wat en wanneer ze moeten produceren en hoe ze dat zo effectief en efficiënt mogelijk kunnen doen.

Interaxi is sinds 2009, namens Florilog, verantwoordelijk voor het demonstratieproject 'van Plant tot Klant'. In dit project wordt met behulp van RFID-technieken getracht de gehele keten van de sierteelt transparant te maken. Het primaire doel is om, middels het transparant maken van de keten, besparingspotentieel in alle schakels van de keten te realiseren, zodat optimaal kan worden ingespeeld op de continu veranderende behoeften van de consument.

Uiteindelijk kan informatie uit de keten worden gekoppeld aan gerelateerde en gespecialiseerde informatie uit de buitenwereld om op basis daarvan op lange termijn te kunnen sturen.

Naar de website van Interaxi

Partners