Ga naar de website van Interaxi
Het Landbouw Economisch Instituut (LEI) ontwikkelt voor bedrijfsleven en overheden economische kennis op het gebied van voedsel, landbouw en groene ruimte.

dr.ir. C.M. Verloop - senior wetenschappelijk onderzoeker LEI Wageningen UR

"Het LEI biedt de kennis voor en de ondersteuning bij het analyseren en modelleren van de bedrijfsprocessen."

LEI Wageningen UR

Het Landbouw Economisch Instituut (LEI) ontwikkelt voor bedrijfsleven en overheden economische kennis op het gebied van voedsel, landbouw en groene ruimte. Met onafhankelijk onderzoek biedt het zijn afnemers houvast voor maatschappelijk en strategisch verantwoorde beleidskeuzes.

Binnen het LEI-onderzoeksveld Markt & Ketens is veel kennis aanwezig op het gebied van Management & ICT in agri-ketens en -netwerken. Het LEI biedt de kennis voor en de ondersteuning bij het analyseren en modelleren van de bedrijfsprocessen van de partijen in het project. Hierdoor wordt duidelijk wat de toepassingsmogelijkheden van RFID zijn, tot welke optimalisaties het kan leiden en wat het besparingspotentieel is.

‘Van Plant tot Klant’ is een belangrijk project omdat het laat zien dat de samenwerking tussen bedrijfsleven en het LEI, met de inzet van moderne technieken en methoden, krachtig is in concrete praktijkgerichte projecten in de tuinbouw.

Naar de website van LEI Wageningen UR

Partners