Ga naar de website van Interaxi
Het productschap tuinbouw zet op verzoek van de sector collectief geld in.

Peter Ravensbergen, programmamanager Flowers & Food

"Een dergelijke ontwikkeling realiseer je als ondernemer niet alleen, dit moet je collectief organiseren."

Productschap Tuinbouw

Ondernemerschap staat centraal in de tuinbouw- en groensector. Aanvullend daaraan zet het PT op verzoek van de sector collectief geld in. Daarmee financiert zij activiteiten die ondernemers individueel niet kunnen financieren of opzetten.

Door activiteiten gezamenlijk op te pakken hebben zowel de ondernemer zelf als de gehele tuinbouwketen er voordeel van. Het gaat dan om promotie van tuinbouwproducten, marktonderzoek en marktinformatie, technisch en gewasgericht onderzoek en innovatieve projecten op het gebied van duurzaamheid, logistiek & ICT, kwaliteit, voedselveiligheid en arbeid.

De projecten kunnen ingediend worden door ondernemers, brancheorganisaties, onderzoeksinstellingen en andere partijen. Vertegenwoordigers van ondernemers en werknemers in de gehele tuinbouwketen beslissen of zij meerwaarde zien in het project en of het PT dit moet financieren. Samen kun je meer dan alleen. Door de inzet van collectief geld...

Het project ‘Van plant tot klant’ draagt praktisch bij aan een infrastructuur met ketenstandaarden voor informatie-uitwisseling, codering en ICT-systemen. Een adequate infrastructuur is belangrijk om de markt snel en op aanvraag te kunnen beleveren. Een dergelijke ontwikkeling realiseer je als ondernemer niet alleen, dit moet je collectief organiseren. Het project past daarmee prima bij de uitgangspunten van het Productschap Tuinbouw en de Stichting Innovatie Flowers & Food.

Naar de website van Productschap Tuinbouw

Partners